Advocatuur

ENGLISH WEBSITE

 

Marqu Brands & Trademarks B.V.

Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

T +31 70 306 99 22

F +31 70 306 99 29

info@marqu.nl

Advocatuur

 

Marqu Intellectual Property Law
Marqu Intellectual Property Law biedt gespecialiseerde juridische diensten van hoge kwaliteit tegen concurrerende tarieven. Wij beschikken over een brede kennis en (proces-) ervaring en zeer goede juridische vaardigheden.

Wij kunnen u ook terzijde staan wanneer het gaat om de behandeling van conflicten. Bijvoorbeeld, wanneer een derde u ervan beschuldigt dat u inbreuk maakt op zijn rechten of, bijvoorbeeld, wanneer u van mening bent dat iemand inbreuk maakt op uw rechten.

In eerste instantie zal de kwestie bestudeerd worden en zal gekeken worden naar uw positie. Aan de hand hiervan zal er, wanneer het een mogelijke inbreuk op rechten van een derde betreft, een verweer opgesteld worden of, wanneer een derde mogelijk inbreuk maakt op uw rechten, een eventuele actie opgestart worden.

Wanneer het niet lukt om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen, is het mogelijk om de zaak voor de rechter te brengen. Dit dient door een advocaat te geschieden. Indien u dit wenst kan een advocaat van Marqu Intellectual Property Law uw zaak in behartigen. Door de nauwe samenwerking is het praktischer en eenvoudiger om de zaak over te nemen, dan wanneer dit door een externe advocaat gebeurt. Wanneer u dit wenst werken wij uiteraard even graag met uw eigen huisadvocaat of een andere gespecialiseerde IE advocaat.

Overige praktijkgebieden
Marqu Intellectual Property Law is een ondernemingsgerichte praktijk en biedt daarom ook full-service juridische dienstverlening op andere rechtsgebieden, zoals:
-  Agentuur / Distributie
-  Contractenrecht
-  Incasso