Detachering

ENGLISH WEBSITE

 

Marqu Brands & Trademarks B.V.

Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

T +31 70 306 99 22

F +31 70 306 99 29

info@marqu.nl

Detachering

Detachering
Het beheer van een merkenportefeuille vereist vaak veel tijd, maar ook kennis van zaken. Wij detacheren regelmatig onze adviseurs om hulp en advies te verlenen aan houders van grote merkenportefeuilles. Veelal blijkt deze "hands-on" vorm van bijstand bijzonder effectief en leidt tot grote verbeteringen, waaronder niet in het minst aanzienlijke kostenbesparingen en een versterking van juridische postitie. 

Porfoliobeheer
Veelal is de directie of de juridische afdeling belast met het beheer van IE zaken en het instrueren van merkenbureaus en andere specialisten. Deze functie is vaak tijdrovend en vereist veel kennis en inzicht, niet alleen van IE regelgeving maar ook van de eigen organisatie. Veelal is deze kennis in slechts één persoon geconcentreerd, iets wat bijzonder vervelend is ingeval die persoon al dan niet tijdelijk niet beschikbaar is. Onze ervaring en werkstijl stellen ons in staat u op dit gebied op bijzondere wijze van dienst te zijn. In praktijk varieert onze functie van het volledig beheren van uw IE rechten en het instrueren van externe bureaus, tot het bijstaan van uw eigen adviseurs met raad en daad.
 
Audits
Vaak is het interessant om na te gaan wat u allemaal aan IE rechten in huis heeft en welke beschermingsmaatregelen zijn genomen. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken voor beleidsbeslissingen die te maken hebben met zowel kostenbeheersing, verbetering van de eigen positie, maar ook zelfs versterking van de in-huis faciliteiten die worden ingezet voor het beheer van uw portfolio en de instructie van uw merkenbureau.