Handelsnamen

ENGLISH WEBSITE

 

Marqu Brands & Trademarks B.V.

Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

T +31 70 306 99 22

F +31 70 306 99 29

info@marqu.nl

Handelsnamen

 

Handelsnamen en handelsnaamonderzoek
Een bestaande handelsnaam (de naam waaronder een onderneming wordt gedreven in tegenstelling tot een merknaam) kan ook een bezwaar zijn voor een nieuw merk en vice-versa!

Wanneer u een nieuwe onderneming begint doet u er verstandig aan om naast het handelsnaamonderzoek tevens een merkonderzoek te laten verrichten. Volgens de Handelsnaamwet is het namelijk verboden een handelsnaam te voeren, welke een merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn producten of diensten een recht heeft. Het is om die reden mogelijk dat een houder van een merkregistratie bezwaar zal maken tegen het gebruik van uw handelsnaam.

Registratie van uw handelsnaam als merk
Wanneer u reeds een handelsnaam voert is het aan te bevelen de handelsnaam als merk te registreren. In de onderstaande toelichting trachten wij u duidelijk te maken waarom het raadzaam is om een naam van een onderneming als merk te registreren. Wanneer u een onderneming drijft onder een bepaalde handelsnaam krijgt u in Nederland automatisch bescherming onder de Handelsnaamwet. Op grond van deze wet verkrijgt u een bepaalde bescherming voor de naam.

U kunt namelijk optreden tegen ondernemingen die een jongere handelsnaam voeren die slechts in geringe mate afwijkt van de door u gevoerde naam wanneer er, gezien de aard van de onderneming en de plaats van vestiging, door dit gebruik verwarring bij het publiek te duchten is.

Met andere woorden, wanneer het handelsdebiet van beide ondernemingen en de aard van de activiteiten dicht bij elkaar liggen is er in de meeste gevallen sprake van handelsnaaminbreuk.

Wellicht denkt u dat uw naam in dat geval goed beschermd is. Er kunnen zich echter allerlei zaken voordoen waarbij de Handelsnaamwet geen uitkomst biedt. In vrijwel al deze gevallen had de merkenwet wel uitkomst geboden.

Wanneer u namelijk uw handelsnaam als merk beschermt krijgt u een veel bredere bescherming. U kunt in dat geval ook optreden tegen het gebruik van uw naam door een ander als merk voor soortgelijke producten of diensten. Daarnaast is het niet van belang wat de plaats van vestiging is van beide ondermeningen, u krijgt een recht voor de gehele Benelux en hoeft er geen concreet gevaar voor verwarring te zijn.

Wij adviseren daarom iedereen: "bescherm uw handelsnaam als merk".