Licenties

ENGLISH WEBSITE

 

Marqu Brands & Trademarks B.V.

Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

T +31 70 306 99 22

F +31 70 306 99 29

info@marqu.nl

Licenties

 

Wanneer u over een registratie van een merk beschikt is het mogelijk om de rechten op dit merk in licentie te geven aan een derde. U stemt in dat geval toe in het gebruik van uw merk door een derde onder uw eigen, in een licentieovereenkomst, vast te stellen voorwaarden.

U behoudt het recht om op te treden tegen de licentiehouder wanneer hij in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst handelt, met betrekking tot de duur ervan, de door inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren en/of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren.

Wanneer u een merk in licentie wilt geven aan een derde is het van belang dat u deze licentie aantekent in het Merkenregister. Wanneer u dit namelijk niet doet kan de licentie niet aan derden worden tegengeworpen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een houder van het merk het merk zou verkopen aan een derde, of wanneer dit bijvoorbeeld door een curator zou worden gedaan bij een faillissement, de licentiehouder geen rechten aan de licentie kan ontlenen. Wanneer de licentie is aangetekend is dit wel het geval.

Licenties kunnen ook binnen uw eigen organisatie worden verstrekt. U kunt bijvoorbeeld een merk op uw privé-naam houden of op naam van uw holding en een licentie geven aan uw BV of werkmaatschappij. Dergelijke constructies kunnen vruchten afwerpen in de toekomst en bieden u extra bescherming tegen de gevolgen van onverhoopte financiële calamiteiten.