Merken

 

Merkonderzoek

Een onderzoek laat zien welke (identieke en/of gelijkende) merken zijn ingeschreven of aangevraagd. Een onderzoek heeft tot doel: inzicht verkrijgen in de mogelijke risico’s van het in gebruik nemen van een merk.

Een onderzoek dient te worden wordt verricht voordat u een merk deponeert om inzicht te krijgen in de risico’s van het voeren van een nieuw merk. Wanneer u een merk al in gebruik heeft genomen, dan heeft u al het risico genomen dat u op de rechten van een ander inbreuk maakt. In dat geval overleggen wij graag met u over de zin van een onderzoek om dat risico zo veel mogelijk alsnog in kaart te brengen.

Een onderzoek zal nooit zekerheid kunnen geven omtrent de beschikbaarheid van een merk. Het onderzoeken kan het beste gezien worden als: verantwoord handelen door gebruik te maken van beschikbare middelen om risico’s zo klein mogelijk te maken.


Merken
Merken zijn: woorden, cijfers, letters, logo's, afbeeldingen, verpakkingsontwerpen, kleuren en alle andere "tekens" die de producten of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Enkele voorbeelden zijn: het woordmerk SONY, het PHILIPS logo, de kleur geel van Zwitsal en de vorm van de "wokkel" van Smiths. Maar ook de naam van een onderneming (Marqu bijvoorbeeld) is meestal een merk, omdat de naam niet alleen de onderneming identificeert, maar ook haar producten of diensten.


Registratie van merken

Voor de meeste landen, waaronder de Benelux, is deponering verplicht en komt het recht op een merk toe aan de eerste deposant en niet aan de eerste gebruiker. Gebruik van een merk schept in dat geval geen enkel recht. Wie zijn merk wil beschermen doet er daarom goed aan om het merk te deponeren. Na het voltooien van de depotprocedure wordt het depot "ingeschreven" en u heeft dan een merkinschrijving, ook wel een registratie genoemd.

 

Mocht u uitgebreide informatie en tarieven wensen te ontvangen of wanneer u vragen over dit onderwerp heeft, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.

Registratie Benelux
Registratie buitenland
Nationale registraties