Modellen

ENGLISH WEBSITE

 

Marqu Brands & Trademarks B.V.

Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

T +31 70 306 99 22

F +31 70 306 99 29

info@marqu.nl

Modellen

 

Aan een nieuw product gaan meestal vele maanden ontwikkelingswerk en behoorlijke investeringen vooraf. Het is geen wonder, dat er een grote behoefte is aan de bescherming van deze investeringen!

Over het algemeen zijn er twee belangrijke manieren om een nieuw product te beschermen, namelijk een modelaanvraag en een octrooiaanvraag. Beide manieren kunnen elkaar overlappen en beiden aanvragen moeten opgestart worden voordat u het product bekend maakt. Voor de Benelux geldt er inmiddels een respijttermijn van 12 maanden waarbij de nieuwheid niet geschaad wordt. Eventueel kunnen wij u hierover nader informeren. Het is derhalve belangrijk om vooraf stil te staan bij de volgende mogelijkheden en een beslissing te nemen over de stappen die u wel en niet wilt nemen en dit ook daadwerkelijk uit te voeren, voordat u (zelfs op oriënterende wijze) de markt op gaat.

Modeldepot: wat is een model?
Op grond van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) worden modellen en tekeningen beschermd. De nieuwe driedimensionale vormgeving van een gebruiksvoorwerp kan als model beschermd worden op basis van deze wet. Voorbeelden zijn het nieuwe uiterlijk van stofzuigers, auto’s of meubels. Bij tekeningen gaat het bijvoorbeeld om tweedimensionale decoraties, dessins, motieven of patronen die worden aangebracht op producten als behangpapier of textiel. In de praktijk wordt het begrip “model” gebruikt als aanduiding voor modellen en tekeningen tezamen.

Waarom modelbescherming
De ontwikkeling van een nieuw product brengt vaak aanzienlijke kosten met zich mee. Om te voorkomen dat een ander vrijelijk en kosteloos van uw inspanningen gebruik maakt, dient u het uiterlijk van uw nieuwe product als model te beschermen. Een modelinschrijving verschaft u de mogelijkheid derden elke commerciële handeling met betrekking tot het gedeponeerde product te verbieden zoals het vervaardigen, het verkopen en het invoeren daarvan. Een modelregistratie beschermt uitsluitend het uiterlijk van het product en derhalve niet de technische werking ervan.

Hoe ontstaat een modelrecht
Modelbescherming wordt verkregen door het model als eerste te registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een model dat geregistreerd wordt, dient een eigen karakter te hebben en nieuw te zijn. Enerzijds betekent nieuw dat u het model zelf nog niet gebruikt mag hebben. Anderzijds betekent dit dat als iemand kan aantonen dat een voorwerp met een identiek of nagenoeg hetzelfde uiterlijk reeds op de markt was op het moment dat de modelregistratie werd verricht, de nieuwheid betwist kan worden. Indien dit met succes gebeurt, wordt de modelregistratie nietig verklaard. Nieuwheid is dus een heel belangrijk vereiste.

Het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom biedt inmiddels de mogelijkheid tot één jaar nadat het model openbaar is gemaakt toch nog een geldige modelregistratie te verrichten. Er is echter nog geen rechtspraak over dit nieuwe begrip van nieuwheid waardoor enige voorzichtigheid toch nog wel geboden is. In veel landen buiten de Benelux kent met het verschijnsel “absolute nieuwheid” hetgeen wil zeggen dat het model overal ter wereld nieuw moet zijn. Indien u uw model ook buiten de Benelux wilt beschermen dient u hier derhalve rekening mee te houden en bij voorkeur direct in alle landen waar u wilt gaan verkopen bescherming voor het model aan te vragen.
 

Modelregistratie