Modelregistratie

ENGLISH WEBSITE

 

Marqu Brands & Trademarks B.V.

Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

T +31 70 306 99 22

F +31 70 306 99 29

info@marqu.nl

Modelregistratie

 

Benelux modelregistratie
In één Benelux modelregistratie kunnen 1 tot en met 50 modellen worden beschermd. De modellen hoeven niet met elkaar in verband te staan. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan in één modelregistratie een stoel, een sleutelhanger en een dessin voor behangpapier op te nemen.

Een modelaanvraag wordt door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom alleen onderworpen aan een formeel onderzoek. Een modelaanvrage kan niet geweigerd worden wegens het bestaan van oudere, mogelijk conflicterende modelinschrijvingen.

Registratie buiten de Benelux
Het is heel goed mogelijk dat u uw nieuwe product ook buiten de Benelux wilt gaan verkopen. Wij geven u daarom ook enige informatie omtrent modelbescherming in het buitenland. Er zijn drie mogelijkheden om bescherming te verkrijgen, te weten het Gemeenschapsmodel, de zogenaamde “internationale modelregistratie” en nationale modelregistraties per land:

Gemeenschapsmodel (EU-registratie)
Het is mogelijk één registratie te verkrijgen voor alle landen van de Europese Unie (Nederland, België, Luxemburg, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden).

De registratie is een onlosmakelijk geheel voor alle 27 landen. Voordeel is dat de kosten relatief laag zijn. Nadeel is dat als in één land problemen ontstaan (bijvoorbeeld met de houder van een eerder recht), dit ook gevolgen heeft voor de bescherming in de andere landen. Desgewenst kunnen wij u hierover nader informeren.

Als u uw model ook in één of meer EU-landen buiten de Benelux gaat gebruiken, is deze EU-registratie de voordeligste keuze.

Internationale modelregistratie
De Overeenkomst van ‘s-Gravenhage maakt het mogelijk om een Internationale modelregistratie te verkrijgen. Wanneer u interesse heeft in een Internationale modelregistratie kunnen wij u een overzicht doen toekomen waarin de landen worden vermeld welke kunnen worden aangewezen in deze registratie. Dit zijn onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Griekenland. U kunt bescherming verkrijgen in één tot alle aangesloten landen, afhankelijk van wat u wilt. Ook de Benelux kan in een Internationale modelregistratie worden aangewezen.

In een Internationale modelregistratie kunnen 1 tot en met 100 modellen worden beschermd. In tegenstelling tot een Benelux modelregistratie kunnen in één meervoudige Internationale modelregistratie alleen modellen worden ondergebracht die in dezelfde administratieve klasse zijn gerangschikt, zoals bijvoorbeeld een föhn met verschillende onderdelen of een serie van verschillende meubelen of kledingstukken.

Een Internationale modelaanvraag wordt door het Internationale Modellenbureau alleen onderworpen aan een formeel onderzoek. Een modelaanvrage kan niet geweigerd worden wegens het bestaan van oudere, mogelijk conflicterende modelinschrijvingen.

Nationale modelregistratie
Wanneer u modelbescherming wenst in andere landen dan de landen die aangesloten zijn bij de Internationale- of EU-registratie zoals bijvoorbeeld de U.S.A. of Japan, is dit alleen via een Nationale registratie mogelijk. Ook bij Nationale aanvragen is een meervoudige registratie van verschillende categorieën modellen zelden mogelijk.