Octrooien

ENGLISH WEBSITE

 

Marqu Brands & Trademarks B.V.

Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

T +31 70 306 99 22

F +31 70 306 99 29

info@marqu.nl

Octrooien

 

Octrooiaanvragen
Een octrooi beschermt niet alleen een product als zodanig maar ook het achterliggende werkingsprincipe. Vandaar dat door middel van een octrooi veelal de meest ruime productbescherming kan worden verkregen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor een octrooi strenge eisen worden gesteld. Zo dient het product of de werkwijze niet alleen volstrekt nieuw te zijn maar tevens moet het product of de werkwijze op een niet voor de hand liggende wijze afwijken van al datgene dat bekend is. Is dat het geval dan spreekt men van een uitvinding.

Nu is het niet zo dat het product in zijn geheel nieuw dient te zijn. Het is voldoende indien het product op één of meer onderdelen afwijkt van het bekende. En ook indien voor de totstandkoming van het nieuwe product louter bestaande onderdelen en technieken zijn toegepast, bestaat niettemin de mogelijkheid tot octrooibescherming, mits aan de hiervoor genoemde eisen is voldaan. Overigens biedt een octrooi niet alleen bescherming voor producten, maar kan een octrooi ook worden verleend voor systemen en werkwijzen zoals bijvoorbeeld fabricagetechnieken en bereidingswijzen.

Ook voor octrooien geldt: zodra u de vinding bekend maakt, tast u de nieuwheid aan en is het te laat om voor het product nog bescherming te verkrijgen. Uw vinding is dan in principe voor iedereen vrij te gebruiken. Ook hier is het dus van belang om in een vroeg stadium na te gaan of uw product of werkwijze voor octrooiering in aanmerking komt, en zo ja, om tijdig een beslissing te nemen over de stappen die u in dat verband wilt nemen.

Een octrooiaanvraag kunt u zelf opstellen en indienen, maar het is gebruikelijk en veel veiliger om dit te laten doen door een octrooigemachtigde. Indien u meent dat uw product of werkwijze nieuwe en niet voor de hand liggende onderdelen bevat, die voor u een concurrentievoorsprong kunnen betekenen, dan zullen wij u graag met een ter zake kundige octrooigemachtigde in contact brengen.

Gezien het feit dat het verrichten van een modeldepot ook de nieuwheid van een uitvinding kan aantasten (en andersom), vinden wij het van groot belang om uw producten tegen zowel de octrooiwet als de modellenwet te toetsen, alvorens deze bekend te maken via deponering en publicatie, of anderszins.