Privacy statement

Marqu Brands & Trademarks is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld (onder nummer m1499501) bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Persoonlijke gegevens/informatie site
Marqu Brands & Trademarks respecteert de privacy van onze cliënten en bezoekers op onze site. Wij dragen er zorg voor dat de gegevens/informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of welke gegevens/informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij gegevens/informatie van u vragen om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen, uw opdracht te verwerken of een depot te kunnen verrichten. Wij zullen u te allen tijde laten weten hoe Marqu Brands & Trademarks deze gegevens/informatie zal gebruiken. Marqu Brands & Trademarks stelt deze gegevens/informatie onder geen beding beschikbaar aan derden, met uitzondering van:
– derden die worden ingeschakeld om de door u opgedragen dienst te kunnen leveren;
– indien Marqu Brands & Trademarks hiertoe wettelijk wordt verplicht;
– indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van de diensten van Marqu Brands & Trademarks of om de rechten van Marqu Brands & Trademarks te beschermen.

Persoonlijke gegevens/informatie dienstverlening
U kunt ons met gebruik van allerlei communicatiemiddelen om informatie en/of advies vragen dan wel een opdracht bij ons neerleggen. De gegevens/informatie die u hierbij opgeeft, wordt gebruikt om onze correspondentie te personaliseren en om de dienstverlening beter op uw wensen af te kunnen stemmen. U kunt uw gegevens/informatie die u ons hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen, en wel op één van de volgende manieren.

Om de gegevens/informatie die u hebt verschaft voor een bepaalde kwestie, aanvraag of nieuwsbrief, te verwijderen, of uw gegevens/informatie geheel uit onze database te laten verwijderen, stuurt u een e-mail naar info@marqu.nl met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:
– uw naam;
– het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld;
– uw gebruikersnaam (indien van toepassing);
– de naam van de kwestie, aanvraag, nieuwsbrief of andere vorm van interactie.

Persoonlijke gegevens/informatie overig
Wanneer wij contact met u opnemen (bijvoorbeeld wanneer Marqu Brands & Trademarks u een nieuwsbrief stuurt waarvoor u u hebt aangemeld), vindt u normaal gesproken onderaan de nieuwsbrief het adres van de betreffende Marqu Brands & Trademarks afdeling, dat u kunt gebruiken om ons te laten weten dat u de betreffende nieuwsbrief of andere vorm van communicatie niet langer wenst te ontvangen.

Wanneer u wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens/informatie of voorkeuren of vragen of opmerkingen ten aanzien van privacy-gerelateerde zaken wilt doorgeven, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@marqu.nl.

Cookies
Marqu Brands & Trademarks kan gebruik maken van Cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan onze website te gebruiken. Met behulp van cookies verzamelen we onder andere de volgende informatie: [inloginformatie; het e-mailadres; de toegangscode; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat u gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die u hebt bezocht of waarnaar u hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL’s) van de sites via welke u onze sites heeft bezocht en via welke pagina u onze sites hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum]. Bij de meeste browsers kunt u in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe u de instellingen van uw computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat u elke keer dat u een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle cookies worden geweigerd. Wanneer u echter alle cookies weigert, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze sites mogelijk niet werken.

Hyperlinks
Onze site kan links naar andere websites bevatten. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Marqu Brands & Trademarks accepteert geen verantwoordelijkheid voor de privacy reglementen en of de inhoud van deze sites.

Overige openbaarmakingen
Marqu Brands & Trademarks behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot uw persoonlijke gegevens/ informatie en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek wij redelijkerwijs gerechtvaardigd achten in verband met eventuele beschuldigingen door enige partij inzake uw misbruik van onze diensten, om onze systemen naar behoren te laten functioneren of om onszelf of onze gebruikers te beschermen.

Beveiliging
Marqu Brands & Trademarks heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens/informatie goed beveiligd is, onder andere door het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze database servers te beperken en door gebruik te maken van elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de gegevens/informatie.

Overdracht
In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens/informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

Beleidswijzigingen
Marqu Brands & Trademarks streeft ernaar u op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij uw gegevens/informatie gebruiken. Wij moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien gewenst hun voorkeuren aan te passen.

Toestemming
Met uw ondubbelzinnige toestemming zullen wij in het kader van de noodzakelijke werkzaamheden die Marqu Brands & Trademarks voor u verricht uw gegevens/informatie aan derden gevestigd buiten de Europese Unie doorgeven. U bevestigt met deze toestemming dat Marqu Brands & Trademarks u voldoende heeft geînformeerd over het niveau van bescherming in het betreffende land of betreffende landen. Met uw toestemming mogen wij (en indien van toepassing, onze partners of andere betrouwbare derde partijen) uw gegevens/informatie gebruiken voor bepaalde marketing-, marktonderzoek, analyse- en daaraan gerelateerde doeleinden. Wij zullen u altijd vragen of u gegevens/informatie wilt ontvangen over ons en geselecteerde derde-producten en diensten. Met uw toestemming zullen wij van tijd tot tijd met u communiceren via uw relevante gegevens/informatie, aanbiedingen en andere materialen die u mogelijk zal interesseren, en zullen wij uw relevante gegevens/informatie van tijd tot tijd ter beschikking stellen aan betrouwbare partners en derde partijen voor zulke doeleinden.

Disclaimer
Marqu Brands & Trademarks besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens/informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Marqu Brands & Trademarks is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Alle prijs- en productinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens door Marqu Brands & Trademarks is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, bezoekadres Prins Clauslaan 20, e-mail: info@cbpweb.nl, internet: www.cbpweb.nl

Contact
Indien u vragen of opmerkingen over het voorgaande heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@marqu.nl of te bellen naar 070-3069922.